Orthodox Christendom

18-07-2014, Brussel

Deelneming bericht van Mgr Simon in verband van de vliegramp in Oekraïne

Minister-President M. Rutte
Ministerie van Algemene Zaken

Geachte Premier Rutte,

Met afschuw heb ik kennis genomen van de vliegramp in Oekraïne, waarbij zo veel inwoners van uw land het leven hebben verloren. Namens alle Russisch-Orthodoxe christenen in Nederland spreek mijn deelneming uit aan u en aan alle getroffenen. In de kerken van ons bisdom wordt deze dagen gebeden voor alle getroffenen en hun geliefden.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

+SIMON, Aartsbisschop van Brussel en België van de Russisch-Orthodoxe Kerk
Locum tenens van het bisdom van Den Haag en Nederland