Orthodox Christendom

02-04-2017, Rotterdam

Aartsbisschop Simon leidde de liturgie en verrichte een priesterwijding en lectorwijding.

 

Zondag 2 april vond in de parochie van de Heilige Alexander Nevsky in Rotterdam de priesterwijding van diaken Dimitri Vinitsky plaats en de wijding tot lector van Pavel Krasnotsvetov door aartsbisschop Simon.

De volgende leden van de geestelijkheid van het diocees Den Haag en Nederland waren daarbij aanwezig: Aartspriester Sergi Ovsiannikov, rector van de parochie van de Heilige Nikolaas in Amsterdam; aartspriester Sergi Merks, rector van de parochie van de Hl. Tichon in Nijmegen en oudste priester van de geestelijkheid in Rotterdam; vader Anton du Pau, priester van het klooster van de Hl. Johannes de Doper in Den Haag; vader Anatoli Babioek, priester in Rotterdam; vader Konstantin (?) uit de Donbas, Oekraïne, en de diakens Johannes Veldmijer en Wladimir Timmer, beiden uit de parochie van de Hl. Tichon in Nijmegen. Daarnaast werd de bisschop geassisteerd door drie hypodiakens. Na de dienst, tijdens de feestelijk ontvangst kwam nog Archimandriet Nikon Yakimov, rector van de parochie van de Hl. Maria Magdalena in Den Haag.

De dienst verliep in een feestelijke en broederlijke atmosfeer. Na de dienst hield Vladyka Simon een korte preek en gaf het zegenkruis aan de nieuwgewijde priester Dimitry, zodat iedereen hem kon feliciteren.

Na de dienst was er een feestelijke ontvangst waarin de diverse felicitaties werden uitgewisseld. Ook richtte Vladyka het woord tot matoesjka Inna en wenste haar veel sterkte toe na het verlies van haar man vader Grigory. Ondanks het verdriet over het overlijden van vader Grigory werd het toch een feestelijke dag voor iedereen, mede vanwege de wijding tot lector van zijn zoon Pavel.

 


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto