Orthodox Christendom

10-06-2017, Namen

De parochie van de Heilige Serafim van Sarov viert haar tiende verjaardag in Namen.

Op 10 juni vierde de parochie van de H. Serafim van Sarov in Namen haar tiende verjaardag. Op Pasen 2007 werd in deze kerk van deze Belgische stad de eerste Goddelijke Liturgie gevierd.

De kerk was welwillend overgedragen aan de gemeenschap van de Russisch-Orthodoxe Kerk door de toenmalige bisschop van Namen André-Mutien Leonard, de toekomstige aartsbisschop van Mechelen en Brussel en Rooms-katholieke primaat van België. De goede herinneringen aan hem zijn nog levendig in de parochiale gemeenschap, en onder de Russisch-Orthodoxe Christenen van het Koninkrijk België.
De kerk is een unicum. Ze werd gebouwd door het Canadese Regiment dat na de 2de Wereldoorlog in Namen gelegerd was. Het is een houten kerk, wat uitzonderlijk is in België.

Een grote menigte was aanwezig bij de feestelijke Goddelijke Liturgie die gevierd werd door aartsbisschop Simon van Brussel en België, en enkele priesters van het bisdom. Aartspriester Antony Ilyin - de eerste rector van de kerk – was naar België gekomen om deel te nemen aan de festiviteiten. Ook dienden priester Dimitry Yatsun, rector van de kerk van de  Heilige Theofanie uit Mechelen, priester Alexander Nichiporuk, rector van de kerk van de  Aartsengel Michael in Mons, priester Adrian Allawi, rector van de kerk van de Bescherming van de Maagd in Brussel, priester Andrei Popa, rector van de kerk van de Heilige Anna in Brussel, Motornyi Alexander, aartsdiaken van de kathedraal, André Krayushkin en Vladimir Gabernik, diakenen van de kerk van de Heilige Drieëenheid in Brussel en Aartspriester Pavel Nedosekin, secretaris van het aartsbisdom.
Voor deze feestelijke dag was een reliek van de H. Matrona van Moskou naar de kerk gebracht. Het is bekend dat deze reliek in alle parochies van het bisdom geweest is. De aanwezige gelovigen - parochianen en gelovigen van andere parochies - konden daarmee de heilige vereren en haar hun gebeden en smeekbeden aanbieden.

Zijne Excellentie de buitengewone en gevolmachtigde Ambassadeur van de Russische Federatie in België, de heer Alexander Tokovinin nam ook deel aan de Liturgie, samen met zijn vrouw, en de heer A.V. Razumov, directeur van het Centrum voor Wetenschap en Russische cultuur in Brussel. Ook de heer Sergei Petrosov was aanwezig, gekend als uitvoerend secretaris van de Belgische federatie van Russische organisaties en bestuurder van de vereniging "Russisch-Europese Gemeenschap".

In zijn homilie prees Mgr. Simon degenen die geholpen hebben voor de opening van deze kerk, en sprak de hoop uit dat onze Heer iedereen zal belonen voor zijn ijver en vrijgevigheid.

Na de liturgische dienst werd een feestelijke maaltijd aangeboden in de schilderachtige omgeving van de Citadel van Namen. Van bovenaan hadden wij een prachtig uitzicht op de Maas. Tijdens deze feestelijke maaltijd hadden alle deelnemers de gelegenheid om te verbroederen in een warme, vriendelijke en broederlijke sfeer.
 


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto