Orthodox Christendom

19-06-2017, Amersfoort

Bezoek van aartsbisschop Simon aan Nederland.

Op 17, 18 en 19 juni heeft aartsbisschop Simon van Den Haag en Nederland een pastoraal bezoek gebracht aan de parochie van de h. Cornelius de Honderdman in Amersfoort. Op zaterdag 17 juni was vladyka Simon in gebed aanwezig tijdens de avonddienst, waarna hij de rector en gelovigen van de parochie ontmoette. Op 18 juni, feest van alle heiligen die zijn opgestraald in het Russische land, ging aartsbisschop Simon voor in de Goddelijke Liturgie in concelebratie met de rector aartspriester Stephan Bakker, de waarnemend secretaris van het bisdom priester Hildo Bos (Amsterdam), protodiaken Alexander Motornyj (Brussel) en diaken Johannes Veldmeijer (Nijmegen). De gezangen tijdens de Liturgie werden uitgevoerd door het parochiekoor onder leiding van matoesjka Helena Bakker in het Nederlands, Kerkslavisch en Grieks.

Na de dienst gaf de aartsbisschop uitvoering aan een oekaze van Zijne Heiligheid Patriarch Kirill, krachtens welke aartspriester Stephan Bakker wordt onderscheiden met de Orde van de heilige Serafim van Sarov derde klasse in verband met zijn toegewijde inzet voor de heilige Kerk en het bereiken van de 70-jarige leeftijd. Vladyka wees op de veranderingen die in kerk hebben plaatsgevonden sinds zijn laatste bezoek. De nieuwe kerk wordt steeds verder verfraaid, ook is de groei van de gemeenschap merkbaar. De parochie getuigt van Christus en Zijn geboden, zoals ook de nieuwe martelaren van het Russische land dit in de 20e eeuw hebben gedaan. Dit is in groet mate de verdienste van de rector van de kerk. In zijn dankwoord wees vader Stephan op het belang van zijn echtgenote matoesjka Helena in zijn priesterlijk ambt. Hij sprak ook de hoop uit dat de aartsbisschop en het bisdom de kerk zullen benutten voor de noden van het bisdom, bijvoorbeeld voor vergaderingen van de geestelijkheid. In een zijbeuk van de kerk is een grote antieke tafel opgesteld voor dergelijke officiële vergaderingen.

Na de dienst vond in het parochiehuis een feestelijke ontvangst plaats. De kinderen van de zondagsschool zongen en speelden liedjes voor de aartsbisschop en gaven hem knutselwerkjes cadeau. Aan het eind van de ontvangst reikte vader Stephan aan de gasten een pelgrimsinsigne uit naar middeleeuws voorbeeld (in de middeleeuwen bestond er een belangrijke bedevaart naar de stad in verband met het mirakel van Onze-Lieve-Vrouwe van Amersfoort).

Op 19 juni, na werkbesprekingen met geestelijken en met zijn secretaris, keerde de aartsbisschop terug naar zijn Belgische bisdom.

Achtergrond.

Aartspriester Stephan Bakker is in 1971 diaken gewijd door Metropoliet Anthony (Bloom) van Sourozh. In 1975 is hij priester gewijd door aartsbisschop Jacob van Den Haag en Nederland. In 1981 stichtte hij de parochie van de heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort. In 2014 verhuisde de parochie naar haar vierde gebouw, de voormalige katholieke Sint-Henricuskerk. Naast een ruime kerk beschikt het complex over een parochiehuis met diverse zalen. De voornaamste liturgische taal is het Nederlands.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto