Orthodox Christendom

16-01-2019, Perveijze

Orthodoxe gemeenschap in rouw

Ik ben de Ikoon van Uw onzegbare heerlijkheid, al draag ik ook de wondetekenen van mijn fouten.

De Orthodoxe gemeenschap over heel Europa neemt met grote droefheid afscheid van Archimandriet Thomas (Geert Jacobs), stichter en abt van het enige Orthodoxe mannenklooster in België. Met de steun van een kleine groep gelovigen stichtte Archimandriet Thomas het Orthodox klooster van de Moeder Gods Troosteres der Bedroefden in het dorpje Pervijze, een deelgemeente van Diksmuide. Dit bescheiden klooster groeide, ondanks heel wat uitdagingen, in de loop der jaren uit tot een baken van hoop en licht voor orthodoxen en christenen in binnen- en buitenland. Er ontwikkelde zich ook een bloeiende parochie, waar christenen van allerlei nationaliteiten en afkomst een thuis vinden. De abt, die bijzonder aanzien genoot bij de verschillende Orthodoxe gemeenschappen, overleed op 11 januari 2019.

Heb medelijden, Meester, met uw schepsel en reinig mij in Uw barmhartigheid

“Archimandriet Thomas stond klaar voor elkeen die hem om hulp en/of advies kwam vragen. We zullen onze herder ontzettend missen, maar we zijn tegelijk heel erg dankbaar voor het geschenk dat Archimandriet Thomas was voor deze wereld”, vertelt hypodiaken Jozef (Hendrik Blomme). De inzet van de abt was voelbaar tot in Ayacucho, Peru, waar de ngo Conaf sinds 1996 een weeshuisproject ontwikkelde om ook aan de andere kant van de wereld de noden van zwakken en kwetsbaren te lenigen.
„Als blijk van waardering vragen we dan ook om geen bloemen of kransen te voorzien, maar wel een bijdrage voor de kwetsbaren in de maatschappij te willen schenken via het klooster”, besluit Archimandriet Johan (Ivan Remmery).

Schenk mij het vaderland, waarnaar ik zozeer verlangd heb, en doe mij thuiskomen in het Paradijs.

De begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 19 januari 2019 om 10u30 in het Orthodox klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden, Rousdammestraat 1, Diksmuide. Allen die een laatste groet willen brengen aan Archimandriet Thomas kunnen dat tot dinsdag doen in het Funerarium Dezutter, Langestraat 109, Nieuwpoort. Op woensdag, donderdag en vrijdag kunt u tussen 15u en 19u terecht in het Orthodox Klooster Moeder Gods Troosteres der Bedroefden.

Het klooster verzoekt u om u voor eventuele verdere vragen te richten tot
contactpersoon Aäron Blomme,
0497 06 65 41,
aaronblomme@gmail.com

Bron


PhotoPhoto