Orthodox Christendom


CHRISTUS IS VERREZEN!

Nieuws

No news

Paasboodschap van Metropoliet Antoni van Chesonesos en West-Europa
Patriarchaal Exarch van West-Europa.

Dierbare mede-hiërarchen, eerbiedige vaders, Godminnende monniken en monialen, dierbare broeders en zusters!

Ik wens u van harte geluk met het grote en vreugdevolle feest van het Pascha des Heren! Wederom heeft de Redder der wereld het ons vergund om deze hemelse en heilige dag te bereiken en de levensbevestigende Paasboodschap te horen, die ik tot u allen richt met een gevoel van uitbundige vreugde: Christus is opgestaan! Christus is waarlijk opgestaan!
    Nadat wij samen met onze Heer de weg van de laatste dagen van Zijn aardse leven zijn gegaan, staan wij nu voor het Levenschenkende Graf, vanwaar het licht der verlossing is opgestraald. De barmhartigheid van God overwon het kwaad dat de Heiland aan het kruis nagelde; de liefde van Christus bleek sterker dan de dood zelf; de gulle gaven van de hemelse Vader worden rijkelijk over alle mensen uitgestort en openen voor elk de deuren van het eeuwige koninkrijk. Er is geen grotere vreugde dan om actief deel te hebben aan de grote overwinning, die, in de woorden van de apostel, de wereld heeft overwonnen en de schepping heeft verlost van het zegel der zonde, dat over haar heerste!
    Helaas ervaren wij ook dit jaar het vreugdevolle feest van Pasen weer onder moeilijke omstandigheden. De aanhoudende dodelijke epidemie vormt nog steeds een bedreiging voor onze gezondheid en treft elementen van ons leven die vroeger routineus en vertrouwd waren, waaronder zelfs de mogelijkheid om vrijelijk naar de kerk te gaan en deel te nemen aan de kerkdiensten.
Laten wij op de heilige Verrijzenisdag met vrijmoedigheid en onophoudelijke hoop bidden tot de Heiland, die door Zijn dood de dood heeft vertreden, dat Hij zo spoedig mogelijk een einde moge maken aan de epidemie, dat Hij kracht moge schenken aan de artsen die de ziekte bestrijden, dat Hij de zieken moge genezen en hen die rouwen om het verlies van hun verwanten en naasten moge troosten.
Nogmaals en nogmaals wens ik u allen, geliefde hiërarchen, vaders, broeders en zusters, geluk met het feest van het Pascha van Christus, en wens ik u een goede gezondheid, vrede en vreugde in de verrezen Heer!
Christus is opgestaan! Christus is waarlijk opgestaan!

+ANTONI,
Metropoliet van Chersonesos en West-Europa,
Patriarchaal Exarch van West-Europa

 

...
 

Quote van de Heilige Vaders