Orthodox Christendom

Nieuws

No news

AANKONDIGINGEN

Van 3 december 2016 tot 14 januari 2017, verkooptentoonstelling van het orthodox klooster van Heilige Elisabeth (Minsk) in Brussel.

...
 

Quote van de Heilige Vaders

Wanneer de dag van uw huwelijk nabij was, zoudt u dan niet al het overige laten rusten en geheel en al opgaan in de voorbereiding op het feest? Welnu u gaat uw ziel wijden aan haar hemelse Bruidegom. Zoudt u dan de lichamelijke dingen niet verlaten, om de geestelijke te winnen?

Cyrillus van Jeruzalem