02.12.2007. ANTWERPEN. Cursus van iconografie in Antwerpen

04.08.2007. PUTTEN (Nederland). Orthodox Zomerkamp in Putten

30.06.2007. ANTWERPEN. Vertegenwoordiger aartsbisdom heeft lezing gegeven op conferentie  "De rol van de kerken in de opbouw van Europa" in Antwerpen

22.05.2007. BRUSSEL. In Brussel zijn Goddelijke liturgie en moleben ter gelegenheid van hereniging Russisch-Orthodoxe Kerk gevierd

17.05.2007. MOSKOU. Kerkelijk leiders ondertekenen hereniging en ontvangen voor het eerst heilige Communie uit één kelk

25.04.2007. BRUSSEL. Tijdens rouw om eerste president van Rusland heeft Russisch-Orthodoxe geestelijkheid in België ambassade bezocht

24.04.2007. BRUSSEL. Aartsbisschop van Brussel en België Simon heeft deelgenomen aan activiteiten in verband met tweede verjaardag pontificaat paus van Rome Benedictus XVI

20.04.2007. BRUSSEL. In Russische ambassade België heeft liefdadigheidsavond ten bate van Christus’ Geboorteparochie Antwerpen plaatsgevonden

15.04.2007. ANTWERPEN. Aartsbisschop Simon heeft diakenwijding verricht in Christus’ Geboortekerk Antwerpen

14.04.2007. NAMEN. In Namen is Russisch-Orthodoxe parochie hl. Serafim van Sarov geopend

11.04.2007. MOSKOU. Zijne Heiligheid de Patriarch Alexis II heeft aartsbisschop Brussel en België Simon gefeliciteerd met 20-jarig jubileum bisschopswijding

11.04.2007. BRUSSEL. Feestelijkheden naar aanleiding van 20-jarig dienen aartsbisschop Brussel en België Simon in bisschoppelijke waardigheid

09.04.2007. BRUSSEL. Concelebratie geestelijkheid aartsbisdom op tweede Paasdag

08.04.07. Aartsbisschop Simon heeft vespers eerste Paasdag in Griekse kathedraal Brussel bijgewoond

10/04 Paastoespraak van de Aartsbisschop van Brussel en België Simon (PASEN 2007

06.04.2007. BRUSSEL. Orthodoxe gelovigen hebben met Hl. Epitaphios processie gehouden door straten van Brussel

29.03.2007. MOSKOU. Metropoliet Kirill heeft ontmoeting gehad met ambassadeur België in Rusland

29.03.2007. In Brussel heeft ontmoeting plaatsgehad met adviseur Eerste minister België K. Deboeuf in verband met mogelijke toekenning grond voor bouw kerk in Antwerpen

17.03.2007. PARIJS. Aartsbisschop Simon heeft een orthodoxe vesperdienst ten voorstaan van de heilige doornenkroon van de Verlosser gehouden in de kathedraal Notre-Dame (video en foto’s)

29.01.2007. BRUSSEL. In Brussel is de naamdag gevierd van het hoofd van de bisdommen België en Nederland, aartsbisschop van Brussel en België Simon

25.01.2007. BRUSSEL. Geestelijken Russisch-Orthodoxe Kerk hebben deelgenomen aan oecumenische bijeenkomst in het kader van «Gebedsweek voor de Eenheid van de Christenen»

21.01.2007. Eeuwiger gedachtenis aartsbisschop Sergi (Konovalov) is in gebed herdacht in het aartsbisdom van België van de Russisch-Orthodoxe Kerk

15.01.2007. ANTWERPEN. Overdracht deeltje relieken heilige Serafim van Sarov aan kerk Antwerpen

14.01.2007. BRUSSEL. Aartsbisschop Simon heeft deelgenomen aan feest, toegewijd aan hl. Basilius de Grote, dat plaatsvond in Grieks-Orthodoxe kathedraal


26.03.2007. Parochianen orthodoxe kerk van Rotterdam hebben in stad Dokkum relieken heilige bisschopmartelaar Bonifatius vereerd