Gebed van de laatste staretsen van het Optina Klooster

Heer, geef dat ik zonder vrees en rustig alles tegemoet mag gaan wat deze dag mij zal brengen. Maak dat ik mij geheel kan overgeven aan Uw heilige wil. Onderricht en steun mij in alles en op ieder uur van deze dag. Wat ik ook voor berichten in de loop van deze dag. Mag horen, Heer, leer ze mij met een rustig hart te aanvaarden, in het vaste geloof dat er niets gebeurt buiten Uw wil. Richt mijn gedachten en gevoelens in al mijn woorden en in al mijn daden. En laat mij in alle onvoorziene omstandigheden niet vergeten, dat alles ons wordt gezonden door U. Leer mij, Heer, eerlijk en verstandig te handelen ten opzichte van al mijn broeders en zusters, zonder iemand van hen te kwetsen, in verwarring te brengen of te verbitteren. Heer, geef mij de kracht de vermoeienissen van de komende dag te dragen en alles wat er ook mag gebeuren. Leidt mijn wil, en leer mij steeds in de geest van bekering en deemoed te bidden, te geloven, te dulden en te vergeven, en allen te danken en lief te hebben. Amen.