14.12.2006. ANTWERPEN. Opening fototentoonstelling ‘de Russisch-Orthodoxe Kerk vandaag’

07.12.2006. BRUSSEL. 55-Jarig jubileum aartsbisschop Brussel en België Simon

15.11.06. BRUSSEL. Orthodoxen nemen deel aan Koningsdag

4.11.06. BRUSSEL. 15-jarig bestaan van de Nederlandstalige afdeling van het Orthodox Vormingscentrum van de hl. ap. Johannes de Theoloog

4.11.06. BRUSSEL. Parochiefeest van de kerk van de Bescherming van de Moeder Gods

29.10.06. LUIK. Opening parochie Russisch-Orthodoxe Kerk in Luik

22.10.06. PERVIJZE (DIKSMUIDE). Feestelijkheden ter ere van 30-jarig jubileum klooster Moeder Gods “Troosteres der bedroefden”

27.08.06. BRUSSEL. Oudste geestelijke van het Aartsbisdom Brussel en België protodiaken Serge Reinhardt overleden

23-30.07.2006. BEL (België). Zevende orthodoxe zomerkamp voor kinderen

16.07.06. ANTWERPEN. Myronvloeiïng uit ikoon heilige bisschop Nicolaas de Wonderdoener op zondag 16 juli

12.03.2006. BRUSSEL. ZONDAG VAN DE ORTHODOXIE >>

20.01.2006. ANTWERPEN. “Gebedsweek voor de eenheid van de christenen” te Antwerpen >>

19.01.2006. BRUSSEL. Aartsbisschop Simon heeft deelgenomen aan de jaarlijkse oecumenische gebedswake “voor de eenheid van de christenen” in de katholieke kathedraal te Brussel >>

15.01.2006. BRUSSEL. Aartsbisschop Simon heeft deelgenomen aan de viering van de Heilige Basilius in de Grieks orthodoxe kathedraal te Brussel >>

14.01.2006. BRUSSEL. In het kader van de activiteiten rond het festival “Europalia – Rusland” werd een groep bezoeksters ontvangen in Russisch orthodoxe kathedraal van de Heilige Nicolaas >>

08.01.2006. ANTWERPEN. Kerstfeest voor de kinderen te Antwerpen >>

08.01.2006. BRUSSEL. Kerstfeest van de kinderen te Brussel >>

7.01.2006. ANTWERPEN. Voor de eerste maal te Antwerpen heeft een priesterwijding plaatsgevonden tijdens het feest van Christus’ Geboorte >>


17.12.2006. AMSTERDAM. Plechtige inwijding van nieuwe Russisch-Orthodoxe kerk