Orthodox Christendom

13-03-2023

Aartsbisschop Simon van Brussel en België nam deel aan de viering ter gelegenheid van het tienjarig pontificaat van paus Franciscus.

Aartsbisschop Simon van Brussel en België neemt traditioneel als hoofd van het aartsbisdom van de Russisch-orthodoxe kerk in België, opgericht bij decreet van koning Leopold III in 1937, op de gedenkwaardige data van de pausen deel aan feestelijke vieringen ter ere van de paus van Rome.

Dit jaar vond de eucharistieviering plaats in de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Kamerenkerk in Brussel waarin kardinaal Jozef De Kesel voorging, in concelebratie met de pauselijke nuntii mgr. Franco Coppola en mgr. Noël Trenor, de bisschoppen van België, abten en andere religieuze verantwoordelijken. Vertegenwoordigers van de orthodoxe, protestantse en anglicaanse Kerken en van de moslimgemeenschap en heel wat diplomaten tekenden eveneens present, naast vele gelovigen uit alle hoeken van België. Ook koning Albert II en koningin Paola hielden eraan deze bijzondere verjaardag mee te vieren.

Tijdens de mis sprak de kardinaal het publiek toe met de woorden dat de katholieke kerk openstaat voor iedereen en bereid is te luisteren naar ieders probleem. Zoals de kardinaal benadrukte: deze verklaring is de belangrijkste boodschap van onze tijd, nu de Wereldraad van de Katholieke Kerk in de nabije toekomst zal plaatsvinden.

Na afloop van de mis sprak aartsbisschop Simon met het koninklijke paar over het tekort aan kerken voor gemeenschappen van het aartsbisdom, waarvan de laatste in 2002 met overheidsgeld is aangekocht in het centrum van Brussel aan de Léon Lepagestraat, alsook met kardinaal de Kesel, de pauselijke nuntius en de vicarissen-bisschoppen van België. Mgr. Simon sprak ook met Jean Kockerols, bisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel. De aartsbisschop deelde hem mee dat zijn bisdom momenteel bepaalde moeilijkheden ondervindt door overbezetting van de kerken als gevolg van een toestroom van Oekraïense parochianen en vroeg hem te overwegen het aartsbisdom Brussel een kerk ter beschikking te stellen voor liturgische diensten.  
De feestelijke dienst werd gevolgd door een grote receptie waar de gasten in een warme en vriendschappelijke sfeer met elkaar konden praten.

Aartspriester Pavel Nedosekin, secretaris van het bisdom, vergezelde aartsbisschop Simon bij de viering.

 


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto