Orthodox Christendom

20-01-2024, Mechelen

Het Heilige Theofanie

Na de vastentijd rond Kerstmis komen de Heilige Dagen, oftewel Svyatki. Het woord "svyatki" is afgeleid van het werkwoord "heiligen", omdat tijdens de Heilige Dagen het volk "heiligt", oftewel Christus, Zijn Geboorte, Besnijdenis en Doop verheerlijkt. Specifiek de Doop, of zoals het genoemd wordt, het Heilige Theofanie, is het belangrijkste feest voor de orthodoxe gemeenschap in de stad Mechelen. En dit jaar markeert het de eerste jubileumviering, tien jaar sinds de eerste dienst, voor deze op hun eigen manier jonge, maar al goed gevormde gemeenschap.

Het feest werd geleid door Aartsbisschop Simon van Brussel en België. Samen met hem dienden de geestelijken van het bisdom: Aartspriester Alexander Yavarovsky, priester Alexander Nichiporuk, priester Dmitri Jatsun, priester Andrei Pope, priester Andrei Krayushkin, en diakens Vladimir Gobernik, Vladimir Shitikov, Oleg Ageenko, Daniil Dobrovinsky en Maxim Burla.

Prachtige en gebedsvolle gezangen werden uitgevoerd door het jongerenparochiekoor onder leiding van Inna Skrobovskaya.

Mechelen is de hoofdstad van het katholicisme in België, en er zijn warme relaties ontstaan tussen de parochie en vertegenwoordigers van deze christelijke confessie. Ter gelegenheid van het feest waren eregasten Jean-Luc Hudsyn, die vicaris-bisschop is van Waals-Brabant, en diaken Koen Jacobs.

Aartsbisschop Simon schonk als teken van vriendschap aan de gasten een icoon van de Doop van de Heer, geschilderd door een parochiaan van het bisdom.

Namens de parochie overhandigde priester Dimitri aan Bisschop Simon een bijdrage voor de bouw van een kerk in Luik. Voor de pastoor van de parochie werd dit jaar een drievoudig jubileum, en de aartsbisschop feliciteerde hem ook met tien jaar priesterschap en vijftig jaar.

Na de Goddelijke Liturgie werd de plechtigheid van de Grote Wijding van het water gehouden.

Na de dienst ging het feest verder in de banketzaal, waar onder een overvloedige maaltijd felicitaties klonken, live muziek te horen was, en natuurlijk ook kerstliederen werden gezongen.

En zoals het troparion van het feest van de Doop verkondigt: "In de Jordaan, waarin Gij gedoopt werd, o Heer, werd aan U de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard. Want de stem van de Vader getuigde van U, noemde U Zijn geliefde Zoon, en de Geest verscheen in de vorm van een duif, die het woord van de waarheid bevestigde. Verschijn, o Christus God, en verlicht de wereld, eer aan U."
Toon Uzelf, Heer, en leid de wereld op het pad van de waarheid.


PhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhotoPhoto