Orthodox Christendom

Luik

Parochie ter ere van de ikoon van de Moeder Gods “De Levenschenkende Bron”

Adres
Rue Ferrer 73
4100 Seraing (Luik)

Stadskaart met aanduiding kerk

Geestelijken:

priester Alexandre Kurjatkin

priester Alexander Kurjatkin - de rector
tel: +32 16 44 52 64
gsm: +32 471 57 21 90

Liturgische taal: Kerkslavisch

Dienstenrooster:
Zondag: Goddelijke liturgie om 10u00.

Geschiedenis
De opening van de parochie vond plaats op 29 oktober 2006. De eerste Goddelijke liturgie werd gecelebreerd door de aartsbisschop van Brussel en België Simon, samen met geestelijken en gasten van het aartsbisdom. De eerste collecte voor de stichting van een eigen kerk gaat terug tot maarliefst 1991. In juni dit jaar kon na lange zoektochten een gebouw voor de geplande kerk aangekocht worden.

Giften voor de nieuwe kerk in Luik:
IBAN: BE64 310 1789519 52
BIC: BBRUBEBB
Mededeling: "voor Luik"
Conference Sainte-Trinite du Patriarcat de Moscou asbl.
Adres: Rue Leon Lepage 33-35, 1000 Bruxelles - Belgique


PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto