Orthodox Christendom

Aartsbisdom van Brussel en België

Het Russisch-orthodoxe Aartsbisdom van Brussel en België is ontstaan uit de oudste christelijk orthodoxe kerk in België, de kerk van de Heilige Nicolaas de Wonderdoener, gesticht bij de Keizerlijke Vertegenwoordiging van Rusland in Brussel in 1862. Op 1 augustus 1876 werd de kerk gevestigd op nr. 29 van de Riddersstraat te Elsene, waar ze zich vandaag nog bevindt.

Na de revolutie van 1917 zou de Russische emigratie in België nog andere parochies stichten door heel het land. In 1929, bij de benoeming van de eerste Orthodoxe bisschop in België, Monseigneur Alexander Nemolovsky (1886-1960), werd de kerk van de H. Nicolaas “kathedrale kerk”, en Brussel orthodoxe “bisschoppelijke zetel”. De Belgische staat bevestigde deze situatie: een koninklijk besluit van 1937 kende aan het diocees de status toe van “vestiging van openbaar nut” en aan zijn overste de titel van “Russisch-orthodoxe aartsbisschop van Brussel en België”.

De opvolger van Mgr Alexander was Mgr Basile Krivocheïne (1900-1985), een groot theoloog.

De huidige aartsbisschop is sinds 11 april 1987 Mgr Simon Ishoenin.

Heden telt het Russisch-Orthodoxe aartsbisdom van Brussel en België 14 parochies (waarvan 2 kloosters) op heel het Belgisch grondgebied. De diensten worden gevierd in het Slavisch, Frans of Nederlands, naargelang de communauteit.

De Orthodoxe kerk werd officieel erkend door de Belgische Staat in 1985.


Adres:
Riddersstraat 29, 1050 Brussel, België
tel/fax +32 2 513 33 74

Web-site: www.archiepiskopia.be

Diocesane bisschop:
aartsbisschop Simon van Brussel en België

Secretaris:
aartspriester Pavel Nedossekine.
Rue Leon Lepage 33-35
1000 Bruxelles
+32473947283
+3225135113
podvorje[at]yahoo.com

Diocesane rekening voor giften:
IBAN: BE31 6300 1094 1255
BIC: BBRUBEBB
Archeveche orthodoxe russe
Rue des Chevaliers 29, 1050 Bruxelles


Diocesane raad:
aartsbisschop Simon (Ichounine),
archimandriet Thomas (Jacobs),
protodiaken Alexandre Kurjatkin.

Kerkelijk rechtbank:
voorzitter: archimandriet Thomas (Jacobs),
secretaris: aartspriester Pavel Nedossekin,