Orthodox Christendom


CHRISTUS IS VERREZEN!

Nieuws

20-01-2024 Mechelen Het Heilige Theofanie
Alle nieuws ...

The Moscow Theological Academy is now enrolling students for it's English online programme.

The Moscow Theological Academy enrols for a one-year (9 months) course in eight fundamental subjects of the academic programme "Orthodox Theology": Old and New Testament, Dogmatic Theology, Patrology, Fundamentals of Orthodox Worship, Christian Church History and History of the Russian Orthodox Church. Upon completion of the course an official certificate of successful completion will be issued.

The course is intended to prepare future clergy members and Church workers who already serve in foreign parishes of the Russian Orthodox Church, hold a degree and possess the necessary academic skills for a remote education. Foreign students who wish to study the Orthodox doctrine in more detail are also welcome.

The period of enrolment will last from July 20 to August 30, 2022.

More information can be found on the course website at http://encourse.m pda.ru/.

 


Verklaring van het Aartsbisdom van Brussel en België van de Russische Orthodoxe kerk in verband met de militaire acties op het grondgebied van Oekraïne.

In verband met de huidige militaire acties die op het grondgebied van Oekraïne plaatsvinden en die wij betreuren, legt het Aartsbisdom van Brussel en België van de Russische Orthodoxe kerk de volgende verklaring af.

Ons Aartsbisdom is zeer multinationaal. De kerkdiensten worden in het Nederlands, Frans en Kerkslavisch gehouden. De parochianen van het Aartsbisdom vertegenwoordigen meer dan 30 nationaliteiten, waaronder de Russische en Oekraïense.

Het Aartsbisdom is geschokt door de huidige militaire acties en door de tegenstrijdige informatie waarmee die acties worden toegelicht.

Wij bidden in alle kerken binnen ons aartsbisdom tijdens elke kerkdienst met een speciaal geschreven gebed om deze ramp te stoppen. We bidden om de komst van een snellere verzoening op het grondgebied van Oekraïne. Dat gebed zullen wij tot God verheffen tot de komst van de gewenste vrede.

Deze ramp heeft sommige van onze Oekraïense parochianen rechtstreeks getroffen. Hun familieleden bevinden zich daar.

De situatie lijkt zich zo te ontwikkelen dat er een nieuwe golf vluchtelingen uit Oekraïne, gevlucht door de militaire acties, naar België zal komen.

    
De parochies van het Aartsbisdom zijn geopend om aan hen humanitaire hulp te bieden. Wij stuurden dergelijke hulp al gedurende vele jaren naar het grondgebied van Oekraïne, van Kiev tot de Donbass-regio.

Er moet benadrukt worden dat het Aartsbisdom van Brussel en  België zich als kerkelijke organisatie niet met politieke kwesties bezighoudt. Volgens de uitspraak van Christus dat “Zijn Koninkrijk niet van deze wereld is”, beschouwt de kerk het haar missie om geestelijke opvoeding te verschaffen aan de zielen van iedereen die naar de kerk komt, ongeacht hun nationaliteit of burgerschap.

+ Simon
Aartsbisschop van Brussel en België
1 maart 2022
Te Brussel

Russische versie


PhotoPhoto

...
 

Quote van de Heilige Vaders